1. Академія адвокатури України
 2. Національна академія прокуратури України
 3. Київський міжнародний університет
 4. Київський національний університет імені Тараса Шевченка
 5. Волинський національний університет імені Лесі Українки
 6. Чернівецький національний університет імені Юрія Федьковича
 7. Ужгородський національний університет
 8. Львівський національний університет імені Івана Франка
 9. Херсонський державний університет
 10. Національний університет «Одеська юридична академія»
 11. Одеський національний університет імені І. І. Мечникова
 12. Запорізький національний університет
 13. Донецький державний університет управління
 14. Донецький національний університет
 15. Донецький університет економіки та права
 16. Академія митної служби України
 17. Дніпропетровський національний університет імені Олеся Гончара
 18. Дніпропетровський державний університет внутрішніх справ
 19. Національний університет «Юридична академія України ім. Ярослава Мудрого»
 20. Харківський національний університет внутрішніх справ
 21. Національна академія внутрішніх справ
 22. Київський університет права НАН України
 23. Київський національний торгово-економічний університет
 24. Національний унiверситет «Києво-Могилянська академія»
 25. Національний університет державної податкової служби України
 26. Чернігівський державний інститут економіки і управління
 27. Національний університет «Острозька академія»