1. Юрінком Інтер
  2. Істина
  3. Юридична думка
  4. Конус-Ю
  5. Видавничий дім «Ін Юре»
  6. Видавництво К.І.С.